• δερματοχειρουργική..

    dermatologia-elefhteriadis-10
dermatologia-elefhteriadis-12

Δερματοχειρουργική

Η δερματοχειρουργική ασχολείται εκτός των άλλων και με την αφαίρεση δερματικών βλαβών του δέρματος, των βλεννογόνων και των ονύχων τόσο καλοήθων όσο και κακοήθων.

Στις καλοήθεις βλάβες συμπεριλαμβάνονται τα θηλώματα, οι μυρμηκιές, οι κύστεις, οι σμηγματορροϊκές κερατιάσεις, οι αγγειακές βλάβες και οι σπίλοι.

Στις κακοήθεις βλάβες συμπεριλαμβάνονται τα διάφορα είδη δερματικών καρκίνων όπως το βασικοκυτταρικό, το άκανθοκυτταρικό καρκίνωμα, καρκινώματα εξαρτηματικών δομών του δέρματος, το μελάνωμα καθώς και άλλοι σπάνιοι όγκοι του δέρματος.

Η αφαίρεση των βλαβών γίνεται πάντα βασιζόμενη στη σωστή δερματολογική διάγνωση (συχνά με ιστολογική επιβεβαίωση) και στην κατά περιοχή καλή αισθητική αποκατάσταση.

Στα όπλα δερματολόγου ανήκουν και άλλες λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι όπως η κρυοχειρουργική και το Laser CO2.